[130911][Han Geng’s weibo update]Snatch a little leisure from a busy life. Have a rest & relax~
Giành lấy một chút thư giãn trong cuộc sống bận rộn. Nghỉ ngơi và thư giãn nào!
忙里偷得两天闲,放松一下〜〜〜
 
Engtrans thanks to 努力奋斗的七七攻下TG
V-trans: HanGengVN

[130911][Han Geng’s weibo update]Snatch a little leisure from a busy life. Have a rest & relax~

Giành lấy một chút thư giãn trong cuộc sống bận rộn. Nghỉ ngơi và thư giãn nào!

忙里偷得两天闲,放松一下〜〜〜

 

Engtrans thanks to 努力奋斗的七七攻下TG

V-trans: HanGengVN